Naše žiačky si nenechali ujsť „ Základný modul“ takéhoto odborného seminára.

Dvojdňové školenie prebiehalo 19. – 20.10.2023 pre nových členov alebo začínajúcich členov školského parlamentu v priestoroch Vihorlatského múzea .

Na školení sme sa dozvedeli základné informácie o školskom parlamente, o podpornej legislatíve a dokumentoch, ktoré má člen školského parlamentu poznať, aby mohol efektívne vykonávať svoju činnosť. Pozreli sme sa aj na kompetenčný profil člena školského parlamentu. Naučili sme sa rozdiel medzi parlamentom a Radou školy, a v neposlednom rade sme spoznali ďalších zaujímavých ľudí, ktorí robia podobné veci na svojej strednej škole ako my.

Už teraz sme pripravené zúčastniť sa Konferencie pre členov a koordinátorov školských parlamentov z celého Prešovského kraja.