Ide o medzinárodne uznávaný doklad na overenie počítačovej gramotnosti. Túto možnosť využilo 8 žiakov a ako úspešní absolventi ECDL získali doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom.

Blahoželáme!

Fotografie z akcie