Ani naša škola nebola výnimkou. Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry vybrali počas celého týždňa konkrétne literárne diela rôznych žánrov a prostredníctvom hlasného čítania na hodinách literatúry podporili u žiakov čitateľskú gramotnosť súvisiacu s čítaním s porozumením, ďalej prácu s informáciami, schopnosť vnímať obsah textov, gramatiku a správne použitie zvukových javov reči.

Aby sme aj takouto činnosťou naďalej pestovali čitateľskú kultúru, ktorá už aj tak trpí „podvýživou“, čo vedie k prudkému klesaniu radostného a dobrovoľného čítania vo voľnom čase.

Fotografie z akcie