V školských knižniciach po celom Slovensku školskí knihovníci realizovali rôzne čitateľské aktivity. A ani naša škola nebola výnimkou. Akcia bola zameraná na žiakov 1. ročníkov, na ktorú im starší žiacki kolegovia prichystali 3 pracovné stanoviská, kde sa mali možnosť dozvedieť, prečo a ako čítať, vyskúšali si vedomostný encyklopedický kvíz a zapojili sa do čítania ukážok diel z povinnej literatúry.

Pochvala patrí nielen organizátorom, ale aj prvákom za aktivitu a výbornú spoluprácu. Pridanou hodnotou realizovaného podujatia je rozvoj čitateľských, komunikačných, prezentačných i sociálnych zručnosti žiakov a vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, ktoré budú podporovať čitateľské návyky a záujmy.


Fotografie z akcie