Hlavné motto podujatia „Veda bez hraníc“ poukázalo na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. 

Tohtoročné aktivity festivalu vedy boli sústredené do online priestoru a do škôl po celom Slovensku. Program novembrovej Noci výskumníkov pozostával z online štúdií, ktoré divákom priniesli pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov. Súčasne s tým prebiehal  online formát Science café s názvom Veda bez hraníc, kde návštevníci mali možnosť diskutovať a pýtať sa priamo vedcov a inovátorov.

Ďalšou časťou Noci výskumníkov boli online návštevy vedcov na školách po celom Slovensku, ktorí navštívili základnú alebo strednú školu, ktorú absolvovali a prostredníctvom prezentácie aj priamej interakcie motivovali študentov, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru.

kto je to vedec

Študenti i učitelia sa mohli zapojiť do festivalových súťaží. Novinkou bola aktivita Vedecký kuriér.

Aj naša škola sa zapojila do tohto festivalu. Učitelia elektrotechnických predmetov a žiaci, budúci elektrotechnici, sa zúčastnili prednášky, ktorú nám pripravili naši absolventi doc. Ing. Karol Kyslan, PhD. a Ing. Juraj Biľanský z KEM FEI TUKE. Prednáška trvala 45 min., boli v nej prezentované výskumné a inžinierske práce, na ktorých sa aktuálne pracuje na Katedre elektrotechniky a mechatroniky, Fakulte elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach. V prvej časti prednášky sa hovorilo o základoch a náplni práce vedca a o tom, aké sú vhodné osobnostné črty pre vedeckú kariéru.

mohol by som byť vedcom?

Druhá časť prednášky bola venovaná rôznym aplikáciám a aktuálnym trendom vo výskume regulovaných elektrických pohonov.

elektrické pohony

Touto cestou chceme poďakovať doc. Ing. Karolovi Kyslanovi, PhD. a Ing. Jurajovi Biľanskému, ktorí obohatili náš pohľad na prácu vedca.