Súťažilo sa v dvoch súťažných disciplínach: „Technická súťaž“ – pozostávala z teoretického testu (60 minút) a realizácie obvodu podľa zadania. Druhá disciplína: „Technický výrobok“ súťažiaci mali 15 minút na predvedenie a obhajobu svojho prineseného výrobku. Po obhajobe odpovedali na otázky odbornej poroty aj ostatných súťažiacich. V prvej disciplíne sa naši žiaci neumiestnili medzi piatimi ocenenými, avšak v druhej disciplíne „Technický výrobok“ obsadil Samuel Jalčák 2. miesto (Arduino kocky 3x3x3) a Tomáš Šmajda 3. miesto (Arduino robot). Okrem diplomov získali aj skvelé ceny – merací prístroj a kufrík pre elektronika plný hodnotných súčiastok a zariadení. Blahoželáme!