Žiaci súťažili v oblasti ručného obrábania kovov. Ich úlohou bolo vyrobiť súčiastku podľa výkresu a vypracovať jednoduchý technologický postup, pričom mohli použiť základné operácie ručného spracovania kovov. Súťažilo 30 žiakov.

Na vypracovanie zadania mali žiaci čas 12 hodín, pričom museli dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci. Najlepší boli ocenení vecnými cenami.

Umiestnenie žiakov:

 I.Apo            

  1. Gabriel Dvoržák
  2. Matej Matiščák
  3. Matúš Šalata
  4. Matúš Fedurco

 I.As              

  1. Ondrej Pajtaš
  2. Filip Ruják
  3. Samuel Greš

Fotografie zo súťaže


 intro obrázok: http://neuner-kovoobrabanie.sk/kovoobrabacie-sluzby-nove-mesto-nad-vahom/rucny-zamocnik-strojarska-vyroba/