Oblastné kolo pre Humenné, Vranov n. T., Sninu, Medzilaborce, Stropkov a Svidník sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole technickej v Humennom dňa 5. decembra 2023 (utorok). Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov SOŠT v Humennom, z ostatných škôl sa nikto neprihlásil. Súťaž pozostávala z teoretickej časti (odborný test) a praktickej časti – realizácia obvodu podľa zadania. Do praktickej časti postúpilo osem najlepších z teoretickej časti. Obvod bol pre všetkých súťažiacich rovnaký – inteligentné svetlo na bicykel. Žiaci ho mali zapojiť formou spájkovania na plošný spoj, oživiť ho a predviesť jeho funkčnosť. Obvod dodala Slovenská elektrotechnická spoločnosť. Za úplné zapojenie a predvedenie funkčnosti obvodu bolo 50 bodov, čo sa podarilo dosiahnuť šiestim žiakom.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach: 1. Ladislav Prislupčák; 2. Tomáš Šmajda, 3. Samuel Jalčák, všetci študijný odbor mechanik elektrotechnik, postúpili na celoslovenské finále súťaže, ktoré sa uskutočnilo 12. – 13. decembra 2023 v Trenčíne.