Je to súťaž žiakov druhých ročníkov stredných odborných škôl z celej Slovenskej republiky, organizátorom je ŠIOV. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 54 žiakov z celého Slovenska, medzi nimi boli aj Dominik Polomčák (II.Cm) a Samuel Bratko (II.Cm) z SOŠT Humenné.

Pred súťažou bolo povinné poučenie o bezpečnosti a  ochrane zdravia. Prvý deň bola práca na praktických súťažných úlohách (praktická realizácia obvodu podľa zadania úlohy a úlohy na hľadanie chýb v obvodoch a na plošných spojoch). Druhý deň pokračovala súťaž testom z teoretických vedomostí (online test z elektroniky) a predvedením vytvorených obvodov.

Naši žiaci sa neumiestnili na vyhlásených prvých  piatich miestach. Obvod, ktorý mali žiaci zapojiť, oživiť a predviesť jeho funkčnosť sa skladal z piatich podúloh, naši žiaci dokázali správne vyriešiť dve čiastočné úlohy. V súťaži dominovali žiaci stredných priemyselných škôl, obsadili prvých osem miest, nakoľko zadanie väčšiny súťažných úloh nepokrýva problematiku stredných odborných škôl. V celkovom poradí skončil Samuel Bratko na 32. miesteDominik Polomčák na 44. mieste. Medzi žiakmi škôl PSK skončil Bratko ako piaty (lepší boli štyria žiaci SPŠE Prešov),  a Polomčák siedmy.