Súťaže sa zúčastnili žiaci tried II.Cm a III.Cm.

Celkové poradie po druhej časti :

  1. Polomčák Dominik II.Cm
  2. Bratko Samuel II.Cm
  3. Grumel Stanislav III.Cm
  4. Ficko Timotej III.Cm
  5. Košalko Rastislav II.Cm
  6. Demčák Lukáš III.Cm

Reprezentácia školy v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike:

Kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl – Grumel Stanislav

Kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl – Polomčák Dominik

Súťaž organizačne zabezpečovali: Ing. R. Halgaš, Ing. J. Krídla a Ing. M. Kalanin.

Víťazovi blahoželáme. Žiakom, ktorí budú reprezentovať školu prajeme veľa šťastia.