Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to:

Ručné obrábanie kovov – kategória R – úlohou bolo vyrobiť súčiastku podľa výkresu a vypracovať jednoduchý technologický postup, pričom mohli použiť základné operácie ručného spracovania kovov. Súťažilo 6 žiakov.

Programovanie CNC strojov – kategória C - úlohou bolo vypracovať program na CNC stroj na súčiastku podľa výkresu a vypracovať technologický postup s popisom jednotlivých operácií. Súťažili 8 žiaci.

Na vypracovanie zadania mali žiaci čas 4 hodiny, pričom museli dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci.

Umiestnenie žiakov:

Kategória R :

1. Oliver Uberlauer

2. Patrik Roman

3. Kristián Behun


Kategória C :

1. Lukáš Srok

2. Samuel Balica

3. Dominik Zeleňák

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postupujú do krajského kola ZENIT, ktoré sa uskutoční 29. 11. 2023 v Prešove.