Hralo sa spôsobom Round Robin (každý s každým). Do finále postúpili dvaja najlepší.

Výsledky:

  1. miesto - Samuel Butala (II.C)
  2. miesto - Lukáš Demčák (II.C)