Na teoretickú časť súťaže sa prihlásilo 17 žiakov z tried I.C a II.C. Počas 60 minút mali zodpovedať na odborné otázky z oblasti elektrotechniky a informačných technológií.

Prvých desať postúpilo na praktickú časť. V praktickej časti mali zrealizovať predlžovaciu šnúru, hodnotili sa tieto parametre: funkčnosť, bezpečnosť, estetika a čas na realizáciu.

Výsledné poradie:

PoradiePriezvisko a menoTriedaTeor.časťPrakt.časťSpolu
1. Bratko Samuel I.C 19 25 44
2. Macej Dominik II.C 12 26 38
2. Polomčák Dominik I.C 17 21 38

Fotografie z akcie