Školenie sa uskutočnilo v mesiacoch december 2022 – apríl 2023 a 19. mája si jednotlivé družstvá zmerali svoje sily v oblasti poskytovania prvej pomoci. Našu školu reprezentovali žiaci prvého ročníka: Martin Fiala, Daniel Surničin, Matej Moroz, Samuel Lukáč, Sebastián Polomčák, ktorí sa umiestnili na 4. mieste.

Ďakujeme za reprezentáciu školy.