Titul úspešného riešiteľa získala v kategórii KADET O12 Noemi Nagyová z triedy I.Bch s úspešnosťou 81,7% a percentilom 98,9%.

Titul úspešného riešiteľa získal v kategórii JUNIOR O34 Manuel Sninčák z triedy III.Bg s úspešnosťou 72,5% a percentilom 93,1%.

Fotografie z akcie: