Témou tohto ročníka bolo Alternatívne zásobovanie elektrinou lokálnych odberných miest. Išlo o lokality, kde nie je distribučná sieť alebo jej prevádzkovanie nie je dlhodobo rentabilné. Cieľom bolo navrhnúť a zostrojiť pre tieto lokality funkčný model alternatívneho zásobovania individuálnych odberných miest elektrinou.

Tretiaci Štefan Kollárik, Štefan Kucharský Mário Kossey, žiaci študijného odboru mechanik elektrotechnik, sa rozhodli popasovať s touto výzvou. Pod vedením konzultanta Ing. Miloša Krupu vytvorili súťažný tím 3K a pustili sa do realizácie projektu Nulový záhradný domček, s ktorým sa prezentovali vo finále.

V konkurencii ďalších siedmich tímov naši chlapci síce neobsadili medailové miesto, avšak určite boli dobrou konkurenciou pre ostatné súťažné družstvá. Súťažnému tímu 3K a konzultantovi Ing. Krupovi patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy na verejnosti.

Súčiastky na zhotovenie súťažného modelu boli zakúpené z finančného príspevku, ktorý škole poskytla Nadácia VSE.

nadaciaVSElogo

Fotografie z akcie