Spoločnou témou týchto vybraných kníh – Odvaha a dôvera v Boha. Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Školu reprezentovalo družstvo v zložení:  Filip FirdaMartin Hodor z triedy I.C a Samuel Butala  z triedy II.Cm.

I keď na medailových miestach sa neumiestnili, predsa len dôstojne reprezentovali školu.