Do súťaže zapojilo 59 žiakov, IV.Ae – 10 žiakov, IV.Al – 2 žiaci, IV.Bm – 15 žiakov, IV.Bpo – 11 žiakov, IV.Cg – 11 žiakov a IV.Cs – 10 žiakov. Práce žiakov boli zaujímavé a v niektorých prípadoch aj veľmi dobre predstavené. Vybrať tie najlepšie práce bolo pre odborné hodnotiace komisie náročné.

Najlepšie práce v jednotlivých súťažných odboroch predstavili žiaci:

  • IV.Ae: Kristián Rada
  • IV.Bm: Branislav Kušnír
  • IV.Bpo: Fabián Slivka
  • IV.Cg: Viktor Molnár
  • IV.Cs: Adrián Ivan

Títo žiaci boli odmenení vecnými cenami. Srdečne gratulujeme!

Fotografie z akcie