Zapájajú sa do nej stredoškoláci s projektami, ktoré sú zameranými na tvorbu obnoviteľných zdrojov energie, zredukovanie emisií v doprave a znižovanie energetickej náročnosti budov. Najlepšie práce postupujú na medzinárodnú prehliadku ENERSOL EU. Cieľom tejto súťaže, ktorú organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je podporiť talentovaných stredoškolákov, rozvíjať ich tvorivosť a spojiť teoretické vedomosti s praxou. Z každého kraja na celoslovenské kolo postupujú 2 najlepší za jednotlivé kategórie, spolu 16 súťažných prác.

hlavnej kategórii postúpil z krajského kola Samuel Wéber s projektom „Solárne auto“ a umiestnil sa na 5. mieste.

tvorivej kategórii našu školu reprezentovali Matej Fabián s projektom „Ovládanie prístupu k nabíjacím bezkontaktným staniciam“ a Kristán Rada s projektom „Smart zrkadlo“ a obsadili spoločné piate miesto.

propagačnej kategórii Stanislav Grumel, ktorého zastupoval Kristián Rada, s prácou „Solárne hračky“ získal bronzovú medailu a postúpil na medzinárodnú prehliadku Enersol EU, kde bude reprezentovať Slovenskú republiku. Medzinárodná konferencia ENERSOL EU sa uskutoční v dňoch 20. 4 – 21. 4. 2023 v Olomouci za účasti krajín Rakúska, Nemecka, Slovinska a ČR.