Práve v hlavnej kategórii zvíťazili žiaci tejto školy – Matúš Poláček a Jakub Smetanka s projektom „Ekonomické a ekologické využitie odpadov zo závodových píl“, druhé miesto obsadili domáci súťažiaci – Stanislav Švec a Samuel Wéber s projektom „Solárne auto“.

V tvorivej kategórii sme vybojovali prvé dve miesta. Na prvom mieste skončil Kristián Rada s prácou „Smart zrkadlo“ a druhú priečku obsadil Matej Fabián s projektom „Ovládanie prístupu k nabíjacím bezkontaktným staniciam“.

V propagačnej kategórii získala SOŠT Humenné prvé miesto zásluhou projektu „Solárne hračky“, ktorý prezentovali Stanislav Grumel a Samuel Minda. Na druhom mieste skončili Slávko Vaník a Samuel Smolko zo SOŠT Prešov s prácou „Holografická projekcia“.

Krajská odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:

  • Ing. Ján Kocák (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné)
  • Mgr. Zuzana Vybošťoková (Stredná odborná škola technická, Prešov)
  • Ing.Mgr. Miroslav Kalanin (Stredná odborná škola technická, Humenné)

Z krajského kola postupujú na celoslovenské dve najlepšie práce vo všetkých troch kategóriách. Celoslovenské kolo sa uskutoční v Senici od 3. apríla do 5. apríla 2023.  

Fotografie z akcie