Víťazi krajských kôl súťažili v štyroch kategóriách: kategória A – strojárstvo, kategória C – programovanie CNC, kategória S – strojné obrábanie a kategória R – ručné obrábanie kovov. Súťaž pozostávala z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Prvý deň súťažiaci absolvovali teoretický test v programe Alf. Druhý deň prebiehala praktická časť, v ktorej súťažiaci vyrábali výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie. Najprv však museli vypracovať slovný postup pri výrobe konkrétnej súčiastky. Tretí deň patril slávnostnému vyhláseniu výsledkov súťaže.

Našu školu a zároveň Prešovský kraj úspešne reprezentoval v kategórii R Samuel Palašta, žiak štvrtého ročníka študijného odboru mechanik strojov a zariadení. Vo svojej kategórii sa umiestnil na peknom štvrtom mieste, pričom bodový rozdiel na tretie a druhé miesto bol veľmi malý.

Snímka obrazovky 2023 03 05 201333

K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme!

Fotografie z akcie