Zúčastnení a ich počet prihlásených prác:

Čopáková Alžbeta (III.B) - 2 práce – Samostatné fotografie a 2 práce - Diptych

Vyhodnotenie:

II. VEKOVÁ SKUPINA/ KATEGÓRIA A: SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE:

 • ocenenia udelené pre: ALŽBETA ČOPÁKOVÁ

II. VEKOVÁ SKUPINA/ KATEGÓRIA B: DIPTYCH:

 • čestné uznania udelené pre: ALŽBETA ČOPÁKOVÁ

Rozbor tvorby odbornou porotou.

Mgr. Viliam Ondo ( člen poroty )

Alžbeta Čopáková

 • Poznám 1000 spôsobov ako nevyrobiť žiarovku - Thomas Alva Edison

 • Who is she

Fotografie zobrazujú zaujímavý pohľad na objekt či portrét. Pôsobia výtvarne či ako grafika. Ich nevýhodou je prehnaná grafická úprava, ktorá odbáča zo smerovania fotografickej súťaže. Odporučil by som kategóriu experiment.

 • Záhada... Záhada...

Zaujímavá štúdia svetla - ostrosti. Fotografie spolu dobre fungujú. Nevýhodou fotografií je svetelný prepal a nedostatok detailov v tmavých častiach


Ing. Igor Šimko ( člen poroty )

Alžbeta Čopáková

 • Poznám 1000 spôsobov ako nevyrobiť žiarovku - Thomas Alva Edison

 • Who is she

Technicky všetko zvládnuté, námet svojský, čo je tiež dobré. (to platí pre Edisona) Svojská práca so svetlom (protisvetlom) a modelom

 • Záhada... Záhada...

 Pri diptychu neostrosť a ostrosť, poloha v rámci plochy „obrazu“ nie je identická


Mgr. art. Juraj Starovecký ( predseda poroty )

Alžbeta Čopáková

 • Poznám 1000 spôsobov ako nevyrobiť žiarovku - Thomas Alva Edison

Ak existuje dobrých 1000 dôvodov, prečo odfotografovať žiarovku, táto fotografia potrebuje 1001. dôvod, ktorý, dúfajme, pozná aspoň autorka. Z prvých tisíc dôvodov vyberme napríklad ten najprostejší: odfotiť žiarovku ako peknú vec. Na to by bolo dobré využiť viaceré (nech aj improvizované) zdroje osvetlenia a zdôrazniť každý jej tvar a vlastnosť (možno je namieste aby aj svietila?). K produktovej fotografii existuje množstvo dobrých a jednoduchých trikov nadoma, ktoré sa dajú nájsť napr. na youtube.

 • Who is she

 Silueta postavy v tme funguje v protisvetle ako pekný a efektný postup. Vyžaduje si však viac pozornosti - autorka by mohla skúsiť dopracovať tento nápad tak, aby lína kopírujúca hlavu portrétovanej osoby nebola prerušená, ale “nakreslila” by ju do tmy celú.

 • Záhada... Záhada...

Diptych je dvojica fotografií, ktoré sa navzájom podporujú za cieľom niečo odovzdať divákovi. Táto dvojica pôsobí ako neostrý a preexponovaný pokus o siluetu tváre v tme. Bolo by dobré zapracovať na technickej kvalite a v prvom rade na dobre premyslenom zámere autorky (nech je ním napríklad aj rozmazaná fotografia - musí to však pôsobiť ako zámer, nie ako chyba).


Virtuálna výstava fotografií, bude verejnosti sprístupnená od 2.februára 2023 na webovom portáli Vihorlatského múzea v Humennom: www.muzeumhumenne.sk  

 Výherné fotografie získali postup do krajského kola súťaže a zároveň blahoželám autorke a prajem je veľa ďalších úspechov.


Alžbeta_Čopáková_Poznám_1000_spôsobov_ako_nevyrobiť_žiarovku.__Thomas_Alva_Edison
Alžbeta Čopáková - Poznám 1000 spôsobov ako nevyrobiť žiarovku.
Alžbeta Čopáková Who is she
Alžbeta Čopáková - Who is she
Alžbeta Čopáková Záhada1
Alžbeta Čopáková - Záhada1
Alžbeta Čopáková Záhada2
Alžbeta Čopáková - Záhada2