Olympiády sa zúčastnilo 29 žiakov zo všetkých ročníkov. Žiaci súťažili v troch kategóriách: 1. ročník, 2. ročník, 3. a 4. ročník. Úlohou žiakov bolo testovou formou pracovať s ukážkami, kde ukázali nielen svoju čitateľskú gramotnosť, ale aj vedomosti z gramatiky či z literatúry. V druhej časti mali žiaci ukázať svoje tvorivé schopnosti pri napísaní krátkeho slohového útvaru, v ktorom sa hodnotila originalita textu, dodržanie žánru či témy, jazyková (lexika, štýl) i pravopisná zložka.

Výsledky:

1. ročník:

  1. miesto: Matúš Šalata (I.Apo) – 25 bodov
  2. miesto: Jakub Srok (I.Apo) – 24 bodov
  3. miesto: Matúš Misár (I.Bg) – 23 bodov

2. ročník:

  1. miesto: Dominik Polomčák (II.Cm) – 27 bodov

ďalšie poradie nebolo určené, v tejto kategórii sa zúčastnili len 4 žiaci

3. a 4. ročník:

  1. miesto: Ján Halagan (III.Ag) – 32 bodov
  2. miesto: Michal Švajka (III.Ag) – 29 bodov
  3. miesto: Stanislav Švec (IV. C) – 26 bodov