Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov štvrtých ročníkov, ktorí riešili test pozostávajúci z 25 otázok s jednou správnou odpoveďou. Na vypracovanie testu mali žiaci časový limit 40 minút. Po odoslaní testu sa každému študentovi zobrazil výsledok testu s diplomom o absolvovaní testu.

[Intro obrázok: zdroj]