Do súťaže sa prihlásilo 12 študentov z tried štvrtého ročníka. Študenti riešili vedomostný test, ktorý pozostával z 20 otázok s jednou správnou odpoveďou. Otázky boli zamerané na finančnú gramotnosť. Na vypracovanie testu bol časový limit 40 minút. Po ukončení testu a jeho odoslaní súťažiaci dostali na e-mail výsledky testu. Po skončení 1. kola (02. 02. 2024) bude 500 najlepších študentov z celého Slovenska pozvaných do 2. kola súťaže.