Do súťaže sa prihlásilo 9 študentov z tried prvého až štvrtého ročníka. Študenti riešili test jazykových zručností. Otázky boli zamerané na počúvanie a čítanie s porozumením a na ovládanie gramatiky anglického jazyka. Na vypracovanie testu bol časový limit 45 minút. Po ukončení testu pokračovala súťaž v ústnom prejave. Víťaz školského kola sa zúčastní okresného kola olympiády.

Najlepší riešitelia:

  1. Michal Švajka  (III.Ag)
  2. Manuel Sninčák (IV.Bg)
  3. Lukáš Demčak (III.Cm)