Olympiáda tradične pozostávala z vedomostného testu. Našim žiakom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a veríme, že ich skúsenosti nadobudnuté v tomto ročníku budú motivujúce k prihláseniu sa na olympiádu aj v budúcom školskom roku. Už teraz sa tešíme a víťazom blahoželáme!

Najlepší riešitelia:

Kategória A: (1. ročník) - Róbert Jacko (I.B)

Kategória B: (2.ročník) - Lukáš Demčák (II.C)