Súčasný stav verejných jazykových prejavov z hľadiska dodržiavania požiadaviek možno charakterizovať ako neuspokojivý. Časť verejnosti veľmi citlivo reaguje na akékoľvek jazykové nedostatky v prejavoch profesionálnych pracovníkov, ale aj respondentov vystupujúcich v reláciách vysielaných v médiách.

Pestovanie spomínanej jazykovej kultúry začína v školách. A aby sme nezaostávali, 15. mája 2023 sa hŕstka nadšencov pre slovenský jazyk a literatúru zúčastnila školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúru na SOŠ technickej v Humennom. Súťažilo sa v 3. kategóriách – 1.; 2.; a 3. ročník. Úlohy obsahovali čítanie s porozumením, otázky z morfológie, syntaxeštylistiky, ale i literatúry.

Najlepší riešitelia:

1. miesto v kategórii A (1.ročník): Dominik Polomčák (I.C)

1. miesto v kategórii B (2.ročník): Ján Halagan (II.A)

1. miesto v kategórii C (3.ročník): Manuel Sninčák (III.B)

Fotografie z akcie