Čakal ich náročný akademický týždeň, počas ktorého si „oprášili“ svoje vedomosti a niektorí možno načreli až na dno svojich možností, aby počas maturitného týždňa excelovali pred maturitnými komisiami.

Good luck!

Fotografie z akcie