Počas štyroch dní si overilo svoje vedomosti a zručnosti 88 maturantov v študijných odboroch chemik operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, elektrotechnika, technické lýceum, grafik digitálnych médií, ktorí to dotiahli do víťazného konca.

Všetkým zúčastneným blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a želáme veľa šťastia v ďalšom napredovaní.

Fotografie z akcie