Hlavným cieľom projektu je upozorniť na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe rasovej či náboženskej príslušnosti, a tým prispieť k prevencii xenofóbie, rasizmu a antisemitizmu.

Naša škola sa zapojila do tohto projektu a na počesť obetí žiaci 2. ročníka zasadili cibuľky žltých krokusov, ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, do kvetináčov priamo na školskom dvore. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Aj takýmto spôsobom si pripomíname túto udalosť a nezabúdame.


Fotografie z akcie