Cieľom vysielania READYCON bolo poskytnúť stredoškolákom prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia a vedeli tiež v budúcnosti podnikať kroky, ktoré im pomôžu s uplatňovaním sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Podujatie prebiehalo podľa vopred stanoveného programu a pozostávalo z dvoch častí – Relácia o budúcnosti trhu práce a odborné relácie – Elektrotechnika v praxi, Strojárstvo v praxi a Informačné technológie v praxi.


Fotografie z akcie