Cieľom videokonferencie bolo priniesť najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku.

Konferencia prebiehala podľa vopred stanoveného programu a pozostávala z dvoch rečníckych panelov s diskusiou dvoch workshopov.

Za našu školu sa zúčastnili žiaci IV.Cm a IV.Cpo.


Fotografie z akcie