Noci literatúry sa pravidelne zúčastňujú mnohé európske aj mimoeurópske mestá. Aj tohto roku bolo súčasťou podujatia okrem iných slovenských miest (Bratislava, Banská Bystrica, Senec, Modra, Žilina, Kežmarok, Nové Zámky, Piešťany, Považská Bystrica a Levoča) aj Humenné, ktoré aktuálny ročník postavilo na stredoškolských učiteľkách slovenského jazyka a ich študentkách a študentoch.

Na piatich miestach - Gréckokatolícky chrám sv. arch. Michala v skanzene, Kníhkupectvo Na Korze, Nerv platforma, Vihorlatská knižnica a Zeleninové trhovisko - zazneli vždy o 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 a 20.00 hod. úryvky zo slovenských prekladov 5 kníh súčasných európskych autorov. Návštevníci 15 minút počúvali čítanie a 15 minút bolo určených na presun na ďalšie miesto.

Aj naša škola sa zapojila do tejto akcie a v priestoroch Vihorlatskej knižnice vyučujúca slovenského jazyka a literatúry Mgr. Jana Harasimová spolu so žiakom Ľubošom Šimom čítali úryvok z knihy belgického autora Koena Peetersa Nauč ma plávať. Poviedka rozpráva citlivý príbeh o chlapcovi, ktorý vyrastie s vodou, presťahuje sa do iných častí Flámska a stále rozvíja vzťah s plávaním...