Z našej školy sa zúčastnili dve družstvá žiakov III.Cm triedy:  prvé družstvo s názvom LTT tvorili Lukáš Demčák, Timotej Keša a Timotej Ficko; odborným konzultantom bol Ing. Jozef Krídla. V druhom družstve s názvom MGM Systems boli Stanislav Grumel, Dominik Macej a Samuel Minda; konzultantami boli Ing. Miroslav Kalanin a Ing. Miloš Krupa.

Súťaž spočívala v  obhajobe projektu a predvedení funkčného modelu vytvoreného žiakmi na vypísanú tému. Tohtoročná téma bola: „Navrhni, ušetri a optimalizuj energiu vo svojej škole, obci, meste“. Výsledok svojej práce obhajovali pred hodnotiacou komisiou tvorenou pracovníkmi holdingu VSD a. s. a odborníkmi z katedry Elektroenergetiky, TU Košice. Žiaci z družstva LTT vytvorili projekt s názvom Optimalizácia osvetlenia v škole a družstvo MGM Systems projekt Školský solárny systém. V ťažkej konkurencii renomovaných odborných škôl obstáli naši žiaci na veľmi dobrej úrovni. Družstvo MGM Systems súťaž vyhralo a umiestnilo sa na prvom mieste. Žiaci víťazného družstva okrem ocenenia od odborníkov z oblasti energetiky získali ako vecnú cenu elektrické kolobežky Xiaomi Electric Scooter 4 Go.  Víťazom blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy pri reprezentácii našej školy.

Fotografie z akcie