Súťaž pozostávala z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Prvý deň súťažiaci absolvovali teoretický test v programe Alf. Druhý deň v praktickej časti súťažiaci vyrobili výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie. Na začiatku praktickej časti žiaci vypracovali slovný výrobný postup pre výrobu jednej z vyrábaných súčiastok. Tretí deň po prehliadke Múzea SNP a námestia bolo slávnostné vyhodnotenie súťaže.

Našu školu a Prešovský kraj reprezentoval v kategórií R  Oliver Überlauer, žiak štvrtého ročníka študijného odboru mechanik strojov a zariadení. Vo svojej kategórií obsadil prvé miesto.

K dosiahnutému výsledku blahoželáme.

Fotografie z akcie