Do súťaže sa celkovo zapojilo 54 žiakov a to z odborov Mechanik strojov a zariadení – 20 žiakov, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 12 žiakov, Grafik digitálnych médií – 4 žiaci a Mechanik elektrotechnik – 18 žiakov. Práce žiakov boli zaujímavé a v niektorých prípadoch aj veľmi dobre predstavené. Vybrať tie najlepšie práce bolo pre odborné hodnotiace komisie náročné.

 

Najlepšie práce v jednotlivých odboroch.

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení :

 1. Lukáš Srok - Prípravok na výrobu gule a pologule
 2. Viktor Nemjo - Ohýbačka - skružovačka
 3. Samuel Balica - Samoodisťovací hák

Mechanik strojov a zariadení:

 1. Dávid Macko – Vozík
 2. Martin Olah - Vozík
 3. Sebastián Tantoš - Držiak na vŕtačku

Mechanik elektrotechnik:

 1. Oliver Timák - 3D tlačiareň
 2. Sebastián Porochnavý - Tabuľa pneumatických a elektro - pneumatických procesov
 3. Mário Kossey - Alternatívne zdroje energie

Grafik digitálnych médií :

 1. Erik Veľas - Jawa 250 (3D model)
 2. Ján Aľušík - V3S (3D model)
 3. Alžbeta Čopáková - Dizajn v kocke (časopis)

Víťazom srdečne gratulujeme !

 Fotografie zo súťaže