Zúčastnení a ich počet prihlásených prác:
IV.Bg – Čopáková, Alžbeta:

  • 2 práce – Samostatné fotografie
  • 1 práca - Diptych

Vyhodnotenie:
II. VEKOVÁ SKUPINA/ KATEGÓRIA A: SAMOSTATNÉ FOTOGRAFIE
POPÁLENINY – udelené čestné uznanie
II. VEKOVÁ SKUPINA/ KATEGÓRIA B: DIPTYCH
Crimsson kiss1, Crimsson kiss2 – udelené ocenenie

Našej študentke blahoželáme, ďakujeme za každoročnú účasť a prajeme veľa ďalších
tvorivých podnetov!