Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: Starý zákon Kniha Genezis (12 až 36 kapitola) a kniha Daniel (po 6 kapitolu) a žalm 27, z  Nového zákona je to Evanjelium podľa Jána.

Našu školu reprezentovali Jakub Srok z triedy I. Apo, a  Dominik Polomčák  a Martin Hodor z triedy  II.Cm.

V silnej konkurencii obsadili pekné druhé miesto.

Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za prejavený záujem o Božie slovo  a reprezentáciu školy.

 Fotografie zo súťaže