Spoločná téma vybraných kníh – Vytrvať vo viere.

Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Víťazom sa stal Jakub Srok z triedy I.Apo. 

Druhé miesto obsadil Dominik Polomčák trieda II.Cm a na treťom mieste skončil  Martin Hodor z istej  triedy.

Títo traja nás budú reprezentovať na dekanátnom (okresnom) kole.

Okrem nich súťažili Matúš Misár a Alex Bučko z triedy I.Bg, Martin Fiala a Jakub Hrubovčák z triedy II.A a z II. Cm to bol Lukáš Packo.

Chcel by som súťažiacim poďakovať za prejavený záujem o Božie slovo.

Súťaž organizačne zabezpečoval Ing. Kalanin Miroslav.

 Fotografie zo súťaže