Exkurzia začala prezentáciou firmy, kde sme sa dozvedeli informácie o spoločnosti a jej výrobnom programe.

Potom absolvovaní školenia o bezpečnosti sme sa presunuli do výrobných prevádzok závodu, kde sme si prezreli montáž, obrábanie a skúšanie vyrábaných strojov. Exkurzia bola veľmi zaujímavá. Ďakujeme pracovníkom spoločnosti za možnosť vidieť prevádzku strojárskej firmy odborný výklad a odpovede na otázky žiakov.

Exkurzia splnila svoj účel, stala sa nástrojom k získavaniu praktických vedomostí v danej oblasti strojárskej výroby.

Fotogaléria z akcie