Vysoké školy napr. TU v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, UK v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove a VÚ SAV prezentovali svoje činnosti formou stánkov a prednášok o zaujímavých témach.

Žiakov najviac zaujali stánky, ktoré prezentovali chémiu, biológiu a fyziku.

Fotogaléria z akcie