Okrem rozdávania sladkostí sa naši žiaci aj prostredníctvom školského rozhlasu zamerali na život svätého Mikuláša. Tým nám dokazoval veľké cnosti duchovného a fyzického milosrdenstva, zdržanlivosti, pokory, schopnosti stáť za svojím presvedčením aj za cenu perzekúcie, pravovernosti a skromnosti. Všetko sú to mravné prednosti, ktoré sú dnes negované.

Nehľaďme na to, ignorujme materialistické zhmotnenie dnešného dňa a inšpirujme sa ním, pretože práve jeho vlastnosti potrebuje naša spoločnosť ako soľ.

Fotogaléria z akcie

Foto:
Klára Nováková