Tento rok sa niesol v duchu „Výcviku zelenáčov“, kde si naši najmladší žiaci mohli overiť výdrž, silu, tanečné schopnosti, artikuláciu, a taktiež zažiť kopec zábavy. Sily jednotlivých prváckych tried boli veľmi vyrovnané.

Po absolvovaní úloh žiaci ešte potvrdili prijatie spoločným sľubom, a stali sa tak „ozajstnými“ členmi rodiny SOŠT. O prípravu disciplín sa postarali žiaci III.A, III.B, III.D a III.G spolu s členmi ŽŠR.

Všetkým odvážnym prvákom i triednym učiteľom ďakujeme!

Fotogaléria z akcie

Foto:
Klára Nováková, Dávid Sabol