Prodekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. priblížil účastníkom študijné programy a praktické ukážky inovatívnych strojárskych riešení aplikovateľných v rôznych odvetviach. Firma Andritz Slovakia s. r. o. okrem iného predstavila aj možnosti uplatnenia absolventov v rôznych strojárskych pozíciách. Sme radi, že takéto aktivity sa realizujú aj v našom regióne.


Fotografie z akcie