Venovať, aspoň takouto formou, pozornosť starobe, ktorá v sebe nesie skúsenosti, česť, silu a odkaz ľudského snaženia, by malo byť pre každého mladého človeka samozrejmosťou. Vyžaduje si to tak etika spoločenského dobra, ako aj princíp rešpektovania dôstojnosti každého jednotlivca.

Poskytovať plnohodnotný záujem seniorom je vskutku náročné, ale veľmi často zabúdame na to, že keby nebolo práve ich, mnohí z nás nepoznáme slobodu, kultúru, rodinu i žitie ako také.

Obojstrannosť kontaktu generácií je natoľko prospešná, že nás vedie k záväzku vychovávať také pokolenie mladých ľudí, o ktoré sa môžeme v budúcnosti oprieť my. Touto „škatuľou lásky“ sme chceli vyjadriť úctu a vďaku nielen seniorom, ale aj všetkým tým, ktorí sa o našich starých starajú. ĎAKUJEME!