Zapojením sa do tejto akcie sme sa zaviazali vyzbierať 20 vriec textilu. Po dvoch mesiacoch sme mohli nahlásiť splnenie úlohy a 22. marca 2023 sme kuriérovi odovzdali spolu 23 vriec textilu, dve vrecia obuvi a dve vrecia posteľnej bielizne. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. Pri nakladaní mi pomáhali žiaci II.C. 

Fotografie z akcie