Usporiadateľom vedomostnej súťaže, ktorá prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, je nezisková organizácia Talentída, n. o. Z ponúkaných tohtoročných tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Do you speak English?, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy, Svetobežník si súťažiaci mohli vybrať dve súťažné témy a vypracovať test.

Naši žiaci súťažiaci v kategóriách EXPERT O12, EPERT O34 mali šancu ukázať svoje kvality, niečo nové sa naučiť a zároveň môžu porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z rôznych škôl.

Čiastočné výsledky budú zverejnené 21. decembra 2022.


Fotografie z akcie