Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch a vyhľadávať informácie. Svoje práce krátkou prezentáciou ústne obhajujú pred odbornou hodnotiacou komisiou, v prípade výrobku aj predvádzajú jeho činnosť.

V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 49 žiakov, IV.A – 11 žiakov, IV.B – 11 žiakov, IV.C – 14 žiakov, IV.D – 13 žiakov. Práce žiakov boli zaujímavé a v niektorých prípadoch aj veľmi dobre predstavené. Vybrať tie najlepšie práce bolo pre odborné hodnotiace komisie náročné.

Najlepšie práce v jednotlivých súťažných odboroch predstavili žiaci:

  • IV.A - Dávid Pasternák, Oliver Hrubovčák
  • IV.B - Martin Pollák, Marcel Kuľha
  • IV.C - Matúš Fedorčák, Richard Gajovský
  • IV.D - Dominik Fedorčák, Jakub Džubara

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.


Fotogaléria z akcie