Svoje vedomosti preukázali v počúvaní a čítaní s porozumením, gramatickom teste, v práci s obrázkom a voľnom rozhovore.

Umiestnenie:

  1. miesto – Dominik Potocký, IV.Al
  2. miesto – Samuel Polomčák, IV.Ae
  3. miesto – Michal Švajka, II.Ag

K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme. Dominikovi a Samuelovi držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18. januára 2023.